Bamboo Hookah 100 г «Berberis» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Black Currant» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Cherry Merry» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Citrina» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Corny» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Grape» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Grenadine» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Guava» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Musa» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Pineapple» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Razz» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Refresh» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Sencha» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Soda Vanilla» шт.
Bamboo Hookah 100 г «Wabe» шт.